Achiziții <strong>Responsabile</strong> Achiziții <strong>Responsabile</strong>

Achiziții Responsabile

Angajamentul nostru pentru
Achiziții responsabile

Ne propunem să ne reducem amprenta de carbon și să atenuăm impactul negativ asupra climei cauzat de materiile noastre prime. Ne asumăm responsabilitatea pentru încorporarea practicilor responsabile și durabile în procesele și deciziile noastre de achiziții. Prin urmare, obiectivul nostru cu practici de aprovizionare durabilă este să stabilim relații puternice, pe termen lung, cu furnizorii. Îmbunătățirea performanței pe probleme de mediu, sociale și etice este crucială pentru dezvoltarea acestor relații.
        

Obiectivele noastre:

  • Să continuăm să dezvoltăm evaluările de mediu și sociale ale furnizorilor prin diverse audituri anuale;
  • 100% din uleiul de palmier achiziționat de Zeelandia Group în UE va fi doar certificat RSPO până în 2023; 
  • 100% dintre furnizorii noștri de ingrediente, ambalaje, echipamente și bunuri comercializate să semneze Codul de conduită pentru furnizori până în 2023.Materiile prime


Ne străduim ca materiile noastre prime achiziționate să fie produse în mod durabil, motivați prin aceasta atât de responsabilitatea noastră ca furnizor principal de ingrediente de panificație, cât și de nevoia globală de a aborda provocările de sustenabilitate din lanțul de aprovizionare.

Ne propunem să minimizăm efectele noastre negative asupra climei prin aprovizionarea cu materii prime durabile, în special prin cumpărarea numai a uleiului de palmier durabil certificat de RSPO.

Avem ambiția de a începe inițiative locale de sustenabilitate în companiile și furnizorii noștri care ar putea face diferența, de exemplu, în Indonezia.

Furnizori și performanță CSR


Promovăm comportamentul etic de-a lungul lanțului nostru de aprovizionare pentru a ne asigura că atât oamenii, cât și mediul sunt tratați cu respect, asigurând biodiversitatea și întreprinzând acțiuni pentru a evita defrișările.

Colaborăm și menținem un dialog deschis cu oamenii și furnizorii implicați în lanțul nostru de aprovizionare. Lucrăm cu furnizori care împărtășesc și se angajează să respecte principiile noastre fundamentale, în cadrul propriei afaceri și de-a lungul lanțului lor extins de aprovizionare.

Verificăm alinierea și implementarea Politicii de achiziție responsabilă și respectarea Codului nostru de conduită pentru furnizori folosind autoevaluarea furnizorilor și, în unele cazuri, audituri terțe.

Ne așteptăm ca furnizorii noștri esențiali să aibă un abonament Sedex și să-și deschidă contul către Zeelandia; acest lucru ne va permite să luăm decizii informate care să contribuie la un lanț de aprovizionare mai responsabil.


Defrișări 


Cacao este un ingredient cheie în produsele noastre de patiserie.

Cultivarea arborelui de cacao oferă mijloace de trai pentru milioane de oameni, dar este, de asemenea, asociată cu probleme precum defrișările, impactul asupra apei și încălcarea drepturilor omului. Deoarece ne angajăm să protejăm resursele naturale, lucrăm cu furnizorii prin scheme de certificare de lungă durată, cum ar fi Rainforest Alliance.

Certificarea Rainforest Alliance ne permite să luăm măsuri pentru a aborda aceste probleme sociale și de mediu pentru a crea un lanț de aprovizionare durabil cu cacao. Ne angajăm să ne aprovizionăm 100% cu cacao din surse certificate Rainforest Alliance până în 2025.

Explore the Rainforest Alliance