Știri Știri

Panouri
solare pe fiecare
acoperiș

Pentru a reduce amprenta noastră asupra mediului înconjurător, căutăm să ne reducem emisiile de gaze cu efect de seră, contribuind la un viitor neutru din punct de vedere al emisiilor de carbon. Dorim să contribuim activ la tranziția de la energia fosilă la energia verde, o inițiativă aliniată cu Obiectivele de Dezvoltare Sustenabilă ale ONU. Una dintre politicile noastre cheie pentru trecerea de la combustibili fosili la combustibili regenerabili este instalarea de panouri solare pe fiecare acoperiș potrivit. Panourile solare reprezintă o sursă de energie durabilă, contribuind la reducerea dependenței de rețelele electrice tradiționale. Acestea aduc economii semnificative la facturile de energie și, în același timp, ajută la combaterea schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor de carbon, contribuind la un mediu mai curat și mai sănătos. Un obiectiv strategic important pentru 2023 este utilizarea totală a energiei electrice ecologice. În prezent, la nivel de grup, 53% din electricitate este regenerabilă, dar cu proiectul „Panouri solare pe fiecare acoperiș”, facem pași mici an de an și ne apropiem de atingerea obiectivelor noastre. La începutul lunii August, au fost montate panouri solare pe acoperișul fabricii Zeelandia România.

Panouri solare pe fiecare acoperiș, exprimat în cifre:

  • Valoare investiție - 180.000 euro;
  • Capacitatea panourilor fotovoltaice – 243 kwp;
  • Suprafața pe care le-am montat – aprox 1500 mp (acoperiș);
  • Numărul panourilor solare - 486;
  • Cu cât vom reduce emisiile de carbon – reducere emisii de CO2 - 81 tone/an.
Panouri solare pe fiecare acoperiș